Kontakty

Centrálny telefonický kontakt

+421 48 4340 111

Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti 
a fakturačná adresa

 

SOFTIP, a. s.
Krasovského 14
851 01  Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovenská republika
 

 

IČO: 36 785 512
DIČ: 2022390942
IČ DPH: SK2022390942

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu (IBAN) pre platby v EUR: 
SK09 1100 0000 0026 2713 0203

Číslo účtu (IBAN) pre platby v CZK: 
SK66 1100 0000 0028 2400 0862

SWIFT/BIC: TATRSKBX

Poštová adresa
a kontakt

 

SOFTIP, a. s.
Europa Business Center
Na Troskách 26
974 01  Banská Bystrica
Slovenská republika

 

TEL: +421 48 4340 111
MAIL 1: softip@softip.sk, 
MAIL 2: obchod@softip.sk

Upozornenie: Tieto emailové adresy nie sú určené na nahlasovanie chýb a ani na žiadosti o zákaznícku podporu. 

Je nutné kontaktovať výhradne naše zmluvné komunikačné kanály:
SOFTIP Call Centrum
SOFTIP Centrum podpory zákazníkov

Pracoviská SOFTIP

Dohodnite si nezáväznú konzultáciu k našim produktom a službám

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie