Školenia SOFTIP

SOFTIP má mnohoročné skúsenosti s organizáciou školení, či už vo vlastných školiacich strediskách akreditovaných Ministerstvom školstva SR, ale aj mimo nich.

Kalendár školení

17. 01. 2020

Seminár k ročnej mzdovej závierke

SOFTIP HR PLUS

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou mzdovou závierkou a predstavíme Vám novinky v SOFTIP HR PLUS.

Trenčín

174

miest

20. 01. 2020

Seminár k ročnej mzdovej závierke

SOFTIP HR PLUS

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou mzdovou závierkou a predstavíme Vám novinky v SOFTIP HR PLUS.

Banská Bystrica

180

miest

21. 01. 2020

Seminár k ročnej mzdovej závierke

SOFTIP HR PLUS

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou mzdovou závierkou a predstavíme Vám novinky v SOFTIP HR PLUS.

Prešov

118

miest

22. 01. 2020

Seminár k ročnej mzdovej závierke

SOFTIP HR PLUS

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou mzdovou závierkou a predstavíme Vám novinky v SOFTIP HR PLUS.

Košice

134

miest

23. 01. 2020

Seminár k ročnej mzdovej závierke

SOFTIP HR PLUS

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou mzdovou závierkou a predstavíme Vám novinky v SOFTIP HR PLUS.

Žilina

169

miest

24. 01. 2020

Seminár k ročnej mzdovej závierke

SOFTIP HR PLUS

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou mzdovou závierkou a predstavíme Vám novinky v SOFTIP HR PLUS.

Nitra

41

miest

27. 01. 2020

Seminár k ročnej mzdovej závierke

SOFTIP HR PLUS

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou mzdovou závierkou a predstavíme Vám novinky v SOFTIP HR PLUS.

Bratislava

153

miest

13. 01. 2020

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PROFIT PLUS

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne si prejdeme úpravy v produkte SOFTIP PROFIT PLUS.

Nitra

0

miest

15. 01. 2020

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PROFIT PLUS

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne si prejdeme úpravy v produkte SOFTIP PROFIT PLUS.

Bratislava

6

miest

16. 01. 2020

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PROFIT PLUS

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne si prejdeme úpravy v produkte SOFTIP PROFIT PLUS.

Banská Bystrica

0

miest

17. 01. 2020

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PROFIT PLUS

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne si prejdeme úpravy v produkte SOFTIP PROFIT PLUS.

Žilina

14

miest

20. 01. 2020

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PROFIT PLUS

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne si prejdeme úpravy v produkte SOFTIP PROFIT PLUS.

Prešov

37

miest

21. 01. 2020

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PROFIT PLUS

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne si prejdeme úpravy v produkte SOFTIP PROFIT PLUS.

Košice

39

miest

13. 01. 2020

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PACKET

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne si prejdeme úpravy v produkte SOFTIP PACKET.

Bratislava

10

miest

14. 01. 2020

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PACKET

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne si prejdeme úpravy v produkte SOFTIP PACKET.

Nitra

5

miest

15. 01. 2020

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PACKET

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne si prejdeme úpravy v produkte SOFTIP PACKET.

Banská Bystrica

1

miest

16. 01. 2020

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PACKET

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne si prejdeme úpravy v produkte SOFTIP PACKET.

Prešov

9

miest

17. 01. 2020

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PACKET

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne si prejdeme úpravy v produkte SOFTIP PACKET.

Košice

39

miest

Školenia SOFTIP

Pravidelne pre Vás pripravujeme školenia aplikácií SOFTIP, ktoré používate, ako aj semináre zamerané na aktuálne legislatívne zmeny. Podľa potreby vieme zrealizovať aj školenie ušité na mieru podľa Vašich požiadaviek.

Naším cieľom je pomôcť Vám účinnejšie a efektívnejšie pracovať s informačnými systémami, ktoré používate pre dosiahnutie vyššej produktivity práce, kvalifikácie a spokojnosti.

Kladieme veľký dôraz na neustále systematické zvyšovanie odbornej úrovne našich lektorov.

Všetci absolventi získavajú Osvedčenie o absolvovaní školenia s celoštátnou platnosťou.

Máme technické podmienky a kvalitné ľudské zdroje – certifikovaných odborných lektorov a vlastnú sieť vzdelávacích stredísk

Ďalšie informácie

Priestory školiacej miestnosti SOFTIP v Europa Business Center v Banskej Bystrici